NEDiR?

Sporda Dijital Dönüşüm çerçevesinde SPOR BİLGİ SİSTEMİ projesiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyet alanları ve hizmetleri kapsamındaki tüm iş süreçlerinin geliştirilecek yazılımlarla bilgi teknolojileri ortamına aktarılması sağlanacaktır.

Spor Bilgi Sistemi ile spor camiasına ve ilgi duyan kişilerde farkındalık oluşturarak onlara doğru, tutarlı, güvenli ve hızlı bir şekilde kamu hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla;

 • İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlik İşleri Genel Müdürlüğü,
 • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
 • İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı
 • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 • Milli Eğitim Bakanlığı,
 • Yüksekögretim Kurumu Başkanlığı,
 • Maliye Bakanlığı,
 • Sağlik Bakanlığı,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • Sisteme Entegre Federasyonlar

ile web servis entegrasyonu sağlanarak veri doğrulamasi ve bütünlüğü sağlanacaktir.

Spor Bilgi Sistemi projesi tamamen kurumun öz kaynaklari ile yürütülmektedir.

 • Proje Yönetim Metotları uyguluyoruz.
 • Alaninda uzman ve yeterli teknik bilgiye sahip personellerimiz var.
 • İhtiyaç duyulan teknik altyapıya sahibiz.
 • Yapılan her işlemi kayıt altına alıyoruz.

FAYDALARI?

Spor Bilgi Sistemi sayesinde;

 • Ülkemizde sporun veri tabani oluşturularak sportif verilerin tek kaynaktan kullanılması sağlanacaktır.
 • Kurum mevzuatı yazılımsal olarak kontrol edilecek ve personelin hata yapma ihtimali önlenecektir.
 • Eski sistemlerden gelen mükerrer, hatalı verilerin tamamı kontrol edilerek düzeltilecektir.
 • Vatandaşlarımızın hizmet odaklı olarak iş ve işlemlere en hızlı yoldan (mobil, e-Devlet vb.) ulaşmaları sağlanacaktır.
 • Vatandaşlarımızın il ve ilçe Müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadan işlem yapmaları sağlanacaktır.
 • Belge sahteciliklerinin önüne geçilecektir.
 • Kuruma yapılacak ödemeler için on-line banka tahsilât sistemi getirilecektir.
 • Kurumun üst düzey yöneticilerine anlık takip ve raporlama imkânı sunulacaktır.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın kullandığı Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) ile iki yönlü veri akışı sağlanarak dernek statüsünde olan spor kulüplerinin bilgilerinin güncel olması sağlanacaktır.
 • Sağlık Bakanlığı sistemlerine web servis yolu ile aktif sporcu bilgileri gönderilecektir.  Muayene yapan hekim ekranına kişinin spor yaptığına dair uyarı verilerek muayeneye gelen sporculara doping etken maddesi içeren ilaç verilmesinin önüne geçilecektir.
 • Statü itibariyle bağımsız olan spor federasyonlarının yazılım ihtiyaçları büyük oranda karşılanacak, tüm veriler tek merkezde toplanacak ve büyük oranda tasarruf sağlanacaktır.
 • Spor müsabakalarında katılımcı doğrulama işlemleri günümüz teknolojisine uygun olarak dijital ortamda yapılacaktır.
 • Personelin en kısa zamanda teknik destek alabilmesi amacıyla “Yardım Masası Uygulaması” hayata geçirilmiştir.

Proje sonunda ise kurumun merkezi ve taşra teşkilatı dâhil olmak üzere tüm birimleri arasında bütünleşik bir yapı oluşacaktır.